Uitleg Keurmerkrapportage
 

U heeft in de periode tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023 de zelfevaluatie ter kwalificatie van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 ingediend. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) heeft de door u aangeleverde gegevens beoordeeld. De Keurmerkrapportage geeft weer aan welke normen u met uw zelfevaluatie voldoende heeft aangetoond invulling te geven, en welke normen en criteria nog aandacht behoeven om u te kwalificeren voor Keurmerk 2023.

Groen en oranje normen: voldoet wel, voldoet niet

In uw rapportage ziet uw rechts bovenin het scherm alle cijfers van de normen: 1 t/m 3. U ziet hierin in één oogopslag aan welke normen u al wel voldoet en aan welke nog niet. De normen die voldoen zijn groen, de normen waar nog actie voor nodig is zijn oranje. U kunt op een cijfer klikken om rechtstreeks naar de norm te gaan. Heeft u nog niet voldoende aangetoond invulling te geven aan de norm? Dan staat bij de norm per kwalificatiecriterium aangegeven welke acties nog nodig zijn.

Deadline aanpassen zelfevaluatie: 31 maart 2023

Voldoet u nog niet aan alle normen? Lees in de Keurmerkrapportage goed wat u nog moet doen. Pas uw zelfevaluatie vervolgens aan (dit kan één keer) - u logt hiertoe in via www.kibg.nl/zelfevaluatie2023 met de bij u bekende inloggegevens. De laatste dag waarop u uw zelfevaluatie kunt aanpassen is 31 maart 2023. U ontvangt op 13 april de beoordeling van uw aanpaste zelfevaluatie.

Voldoet u aan alle normen? Gefeliciteerd, u heeft zich gekwalificeerd! U behoudt het Keurmerk gedurende heel 2023 - het Kwalificatieproces is afgerond.

Printen of opslaan

Wilt u de rapportage printen of opslaan? Klik op de print-knop rechtboven in het scherm. Er verschijnt een popup met de print-instellingen. Als u wilt printen kiest u de gewenste instellingen en drukt u op Afdrukken. Wilt u het bestand opslaan, dan kunt u in het scherm met print-instellingen de 'bestemming' wijzigen. U kiest dan voor 'Opslaan als PDF' en drukt daarna op Opslaan.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Keurmerkrapportage? U kunt contact opnemen via mail of telefoon: keurmerk@kibg.nl of 085 - 4885 462