Keurmerkrapportage - Keurmerk Basis GGZ 2022
 

Aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2022 hebben aangevraagd moesten in de periode tussen 1 november 2021 en 1 februari 2022 de zelfevaluatie ter kwalificatie van het Keurmerk Basis GGZ 2022 indienen. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) beoordeelde de aangeleverde gegevens. Elke aanbieder die een zelfevaluatie heeft ingediend ontvangt op 14 februari 2022 een eigen Keurmerkrapportage. Hierin aangegeven aan welke normen de aanbieder heeft laten zien te voldoen, en welke normen nog aandacht nodig hebben om zicht te kwalificeren voor het Keurmerk Basis GGZ 2022.

Deadline aanpassen zelfevaluatie: 31 maart 2022

Voldoet een aanbieder nog niet aan alle normen? Dan leest deze in de eigen Keurmerkrapportage welke actie(s) nog nodig is/zijn. De aanbieder kan de zelfevaluatie daarna eenmalig aanpassen - de laatste dag waarop dit kan is 31 maart 2022. Op 12 april ontvangen aanbieders de beoordeling van uw aanpaste zelfevaluatie.

Voldoet een aanbieder aan alle normen? Dan heeft deze zich gekwalificeerd en behoudt de praktijk of instelling het Keurmerk gedurende heel 2022 - het Kwalificatieproces is afgerond.

Geen Keurmerkrapportage ontvangen?

Heeft u het Keurmerk Basis GGZ 2022 aangevraagd en een zelfevaluatie ingediend, maar op 14 februari 2022 geen Keurmerkrapportage ontvangen? Neem contact met ons op: 085 - 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl

Over het Keurmerk

Het Keurmerk Basis GGZ herkent, erkent en stimuleert GBGGZ-aanbieders die…:

  • … trots zijn op hun vak en dit willen laten zien
  • … proactief en constructief meedenken over eenduidige kwaliteitsnormen voor de GBGGZ
  • … transparant zijn over hun handelen en de uitkomsten daarvan
  • … zelfkritisch zijn en voorop lopen in het monitoren en verbeteren van de eigen zorg
  • … een innovatief karakter hebben
  • … actief hun kennis delen en zich zo inzetten voor betere mentale zorg in heel Nederland

Meer informatie over het Keurmerk, inclusief de normen en criteria in 2022, vindt u op: www.kibg.nl/keurmerk.