Keurmerkrapportage - Keurmerk Basis GGZ 2019
 

Aanbieders die het Keurmerk Basis GGZ 2019 hebben aangevraagd moesten in de periode tussen 13 december 2018 en 1 februari 2019 de zelfevaluatie ter kwalificatie van het Keurmerk Basis GGZ 2019 indienen. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) beoordeelde de aangeleverde gegevens. Elke aanbieder die een zelfevaluatie heeft ingediend ontvangt op 14 februari 2019 een eigen Keurmerkrapportage. Hierin aangegeven aan welke normen de aanbieder heeft laten zien te voldoen, en welke normen nog aandacht nodig hebben om zicht te kwalificeren voor het Keurmerk Basis GGZ 2019.

Deadline aanpassen zelfevaluatie: 31 maart 2019

Voldoet een aanbieder nog niet aan alle normen? Dan leest deze in de eigen Keurmerkrapportage welke actie(s) nog nodig is/zijn. De aanbieder kan de zelfevaluatie daarna eenmalig aanpassen - de laatste dag waarop dit kan is 31 maart 2019. Op 10 april ontvangen aanbieders de beoordeling van uw aanpaste zelfevaluatie.

Voldoet een aanbieder aan alle normen? Dan heeft deze zich gekwalificeerd en behoudt de praktijk of instelling het Keurmerk gedurende heel 2019 - het Kwalificatieproces is afgerond.

Geen Keurmerkrapportage ontvangen?

Heeft u het Keurmerk Basis GGZ 2019 aangevraagd en een zelfevaluatie ingediend, maar op 14 februari 2019 geen Keurmerkrapportage ontvangen? Neem contact met ons op: 085 - 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl

Over het Keurmerk

Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Basis GGZ. Zorgaanbieders van Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) laten met het keurmerk zien dat ze zich extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment. Ze leggen de lat hoger dan wat wettelijke vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van de GBGGZ landelijk.

Meer informatie over het Keurmerk, inclusief de normen en criteria in 2019, vindt u op: www.kibg.nl/keurmerk.