Keurmerkrapportage - Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023
 

Aanbieders die het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 hebben aangevraagd dienen in de periode tussen 1 december 2022 en 31 januari 2023 de zelfevaluatie ter kwalificatie van het Keurmerk Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 in. Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) beoordeelde de aangeleverde gegevens. Elke aanbieder die een zelfevaluatie heeft ingediend ontvangt op 16 februari 2023 een eigen Keurmerkrapportage. Hierin aangegeven aan welke normen de aanbieder heeft laten zien te voldoen, en welke normen nog aandacht nodig hebben om zicht te kwalificeren voor het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023

Deadline aanpassen zelfevaluatie: 31 maart 2023

Voldoet een aanbieder nog niet aan alle normen? Dan leest deze in de eigen Keurmerkrapportage welke actie(s) nog nodig is/zijn. De aanbieder kan de zelfevaluatie daarna eenmalig aanpassen - de laatste dag waarop dit kan is 31 maart 2023. Op 13 april ontvangen aanbieders de beoordeling van uw aanpaste zelfevaluatie.

Voldoet een aanbieder aan alle normen? Dan heeft deze zich gekwalificeerd en behoudt de praktijk of instelling het Keurmerk gedurende heel 2023 - het Kwalificatieproces is afgerond.

Geen Keurmerkrapportage ontvangen?

Heeft u het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 aangevraagd en een zelfevaluatie ingediend, maar op 16 februari 2023 geen Keurmerkrapportage ontvangen? Neem contact met ons op: 085 - 4885 462 of keurmerk.basisggz@kibg.nl