Wettelijk verplichte elementen
 

Staan ook alle wettelijk vereiste elementen op uw website?

Als GGZ-aanbieder bent u wettelijk verplicht transparant te zijn over een aantal zaken - dit is vastgelegd in twee NZa-beleidsregels. Het is aan te raden beide beleidsregels goed door te nemen. Een opsomming van de (wettelijke) verplichtingen voor aanbieders van Generalistische Basis GGZ m.b.t. de communicatie op de eigen website (let op: de specifieke verplichtingen voor aanbieders die (ook) SGGZ leveren zijn niet weergegeven):

  • tijdige informatie over prestaties, vergoedingen en tarieven
  • wachttijden
  • informatie over wachtlijstbemiddeling
  • kwaliteitsstatuut

Meer informatie vindt u het het Handvat - Transparantie op de eigen website (pdf). Hierin vindt u ook een link naar de NZa-beleidsregels.